Udvalgenes drejebøger

Sejlklubbens bestyrelse har skrevet drejebøger for hvordan og hvorledes man i de forskellige udvalg, har gjort for at gennemføre et arrangement.

Bestyrelsen vil meget gerne have konstruktiv tilbagemelding, så at drejebøgerne kan blive endnu bedre.

Alle drejebøgerne er listet her:

Tryk på det du vil se og dokumentet bliver åbnet i din PDF-læser

Afriggertur

Banko

Diverse arrangementer

Fastelavn

Juletræ

Køgeturen

Pensionistturen

Pinseturen

Sankt Hans aften

Standerhejsning

Standernedhaling

Faste aktiviteter i BSS

Reklamer