Bestyrelsens sammensætning

2005 – 2006

 • Formand Birgit jeppesen
 • Næstformand Steen Henningsen
 • Kasserer Rune Madsen
 • 1. best. medlem Pia Rønnei
 • 2. best. medlem Regnar Hansen
 • 3. best. medlem Erik Foldager
 • 4. best. medlem Flemming Maimann
 • 1. supleant Vakant
 • 2. supleant Henrik Boserup

2006 – 2007

 

 • Formand Birgit jeppesen
 • Næstformand Steen Henningsen
 • Kasserer Rune Madsen
 • 1. best. medlem Pia Rønnei
 • 2. best. medlem Henrik Boserup
 • 3. best. medlem Erik Foldager
 • 4. best. medlem Flemming Maimann
 • 1. supleant
 • 2. supleant

Fordeling af udvalgsposter.

 

 • Sejlerskolen: formand Henrik.
 • Aktivitetsudvalg: formand Pia, best. medl. Alle.
 • Byggeudvalg: formand Eddie.
 • Havneudvalg: formand Birgit, best. medl. Flemming, Rune.
 • Juniorudvalg: formand Pia.
 • Kapsejladsudvalg: formand Rune, best. medl. Erik, Eddie
 • klubmåler: Torben Rasmussen
 • Klubhusudvalg: formand Rune, best. medl. Birgit, Flemming, Eddie.
 • Mini 12 udvalg: formand Jesper Bonde, best. medl. Erik.

2007 – 2008

 

Reklamer