Regelsæt for sejlerskolen

Sejlerskolen har dette regelsæt for at have fælles retningslinjer i det daglige arbejde.

Reglement for sejlerskolen

Pkt. 1
Eleverne skal være medlemmer af BSS og deltage i undervisningen frivilligt og på eget ansvar, både til søs og på land.
Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, eller ledelsen af klubben.

Pkt. 2
Alle elever skal betale et sejladsgebyr, som for hver sæson fastsættes af klubbens bestyrelse.
Sejladsgebyret skal være indbetalt inden den teoretiske undervisning påbegyndes.
Når undervisningen finder sted, har instruktøren det hele og fulde ansvar såvel til søs som på land.
Instruktøren kan aflyse sejladsen, hvis det skønnes at vejret ikke er egnet til undervisning.

Pkt. 3
Såfremt en elev udviser en opførelsel, eller mangel på interesse, der er til skade for den øvrige undervisning eller den gode tone på skolen, kan instruktøren via skolelederen indstille til bestyrelsen, at eleven udelukkes fra undervisningen.
Afbud meldes i god til.
Eleven kan udelukkes uden kompensation for gebyr.

Pkt. 4
Undervisningen foregår i klubbens skolebåde.

Pkt. 5
Det er ikke tilladt at indtage øl, spiritus eller anden form for stærke drikke lige før eller under sejladsen.

Pkt. 6
Under sejladsen skal besætningen bestå af max. 4 og min. 2 personer, hvoraf en er instruktør eller 3 personer, hvoraf mindst 1 har duelighedsbevis.
Alle skal være optaget på seniorsejlerskolen.

Pkt. 7
Eleverne skal under færden ombord altid bære fodtøj med skridsikre såler, såsom personlig redningsvest er obligatorisk under sejladserne.

Pkt. 8
Enhver fejl, mangel eller skade på en båd skal straks anmeldes til bådsmændene eller skolelederen.
Pkt. 9
Logbogen skal føres før og efter hver sejlads.
Herunder: Skipper, sted, tidspunkt, (afgang,ankomst), elevnavne, vindstyrke og anslået sejlet antal sømil.
Bådens taske med navigations- og sikkerhedsudstyr, skal forefindes i båden under sejlads.
Bådene rengøres efter sejlads og afleveres i daglig orden.

Pkt. 10
Skolebådene kan, når de ikke benyttes til undervisning, udlånes til bådsmændene og til skolens instruktører ved henvendelse til skolelederen.

Pkt. 11
Skolesejladsen er begrænset til et område i Køge Bugt, som ligger indenfor en linie mellem Bøgeskoven og Dragør.

Pkt. 12
Eleverne tildeles ved sæsonstart deres træningstidspunkter. Ønsker holdene at sejle på andre tidspunkter, skal det aftales med skolelederen / instruktøren.
Revideret den 30-03-04
Henrik Boserup sejlerskoleleder

Reklamer