Bådsmændene håndbog

Denne håndbog vil dække bådsmændenes område

Ansvarsfordeling for bådsmændene

Bådsmændene deltager i afrigning af bådene efter sejlsæson og forårsklargøring sammen med eleverne

Udfører almindelig vedligeholdelse

Småreparationer

Ved større skader:
Melder til skoleleder om omfang og eventuelt forslag til løsning.

Bådenes logbøger:
checker bådenes logbøger og tager hånd om de fejl og mangler der er skrevet om i logbøgerne.

Småindkøb hos Lone.

Fører materiellogbogen.

Reklamer